Đồng hành cùng Hoa Khôi Sinh Viên và là Ban Tổ Chức Ngôi Sao Trẻ 2020 với tổng giải thưởng 1 tỷ đồng

20Sections làm gì?

Cung cấp giải pháp truyền thông

Đào tạo phát triển tài năng trẻ

Broadcast/Livestream

Tổ chức, triển khai sự kiện

Team thi đấu chuyên nghiệp/Esport Productions

20Sections có gì?

ChiChi - Phương Chi 92,488 follows

Ốc Vô Địch 58,893 follows

Hường Lulli 96,449 follows

Lyly Sury 105,450 follows

Bé Cơ 124,467 follows

GoD M16A4 123,885 follows

Vân Anh 114,751 follows

Trung Chòi 87,544 follows

Gà Gà 85,375 follows

Trường Zin 85,614 follows

Venom Gaming 75,882 follows

Linh Đan 70,157 follows

Tùng Béo PUBG 65,123 follows

TLOO 65,225 follows

ShenTV 82,919 follows

Tú Lê 84,131 follows

Tiểu Ngáo 58,862 follows

Shady Crossfire 52,099 follows

Chinchinisme 48,166 follows

Miya 43,691 follows

Tiến Zjkum 45,682 follows

Thảo Anh Lương 48,965 follows

Phượng Trang 47,713 follows

NetPro.Beat 47,933 follows

KZ Crossfire 43,988 follows

Hai Yen Yelena 40,337 follows

Reno TV 37,371 follows

Phương TQ 36,446 follows

Mist Slim 37,592 follows

Meow2k 36,366 follows

Lương Khô 37,464 follows

Còi Gaming 38,019 follows

Rambo Crossfire 38,765 follows

Thắng Anh 36,816 follows

Igor Gamer 32,671 follows

Miao TV 31,138 follows

DiTi 34,015 follows

Hayeol 31,328 follows

Thi Lâm 30,497 follows

Kim Chee 26,867 follows

Loki Gaming 27,924 follows

Bít Tết TV 27,895 follows

Bẹp Hà 26,254 follows

Nunu 31,680 follows

Wadu TV 25,566 follows

Huy Đồ Sơn 26,167 follows

An Nyo 21,639 follows

Thảo Ani 22,258 follows

Trà Đá TV 23,664 follows

Thư Top 19,509 follows

Vermisse 19,201 follows

Tèo Gaming 18,148 follows

Chủ tịch Channel 17,045 follows

Duysea Gaming 16,499 follows

Trung Vladimir 15,592 follows

Thưracle 15,353 follows

Wild-2t Gaming 19,300 follows

Ninh Milano 7,786 follows

ChiChi - Phương Chi

Followers: 92,488
Danh hiệu: Nữ Hoàng Trang Sức, Top 4 The FACE Việt Nam 2017
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG PC, LOL

Ốc Vô Địch

Followers: 58,893
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG PC, LOL

Hường Lulli

Followers: 96,449
Phong cách: Cute, thân thiện, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: LOL

Lyly Sury

Followers: 105,450
Phong cách: Cute, thân thiện, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: Liên Quân

Bé Cơ

Followers: 124,467
Phong cách: Cute, thân thiện
Lĩnh vực livestream: Liên Quân

GoD M16A4

Followers: 123,885
Phong cách: Chuyên nghiệp, thân thiện, tay to
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

Vân Anh

Followers: 114,751
Phong cách: Thân thiện, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

Trung Chòi

Followers: 87,544
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, tay to
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

Gà Gà

Followers: 85,375
Phong cách: Thân thiện, Dễ thương
Lĩnh vực livestream: CrossFire

Trường Zin

Followers: 85,614
Phong cách: Thân thiện, hài hước
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

Venom Gaming

Followers: 75,882
Phong cách: Hài hước, pha trò, tay to
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile, PC, Devil May Cry, RESIDENT EVIL 2

Linh Đan

Followers: 70,157
Phong cách: Thân thiện, hài hước
Lĩnh vực livestream: Liên Quân

Tùng Béo PUBG

Followers: 65,123
Phong cách: Thân thiện, hài hước
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

TLOO

Followers: 65,225
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, hài hước
Lĩnh vực livestream: LOL

ShenTV

Followers: 82,919
Phong cách: Thân thiện, hài hước
Lĩnh vực livestream: PUBG PC, Free Fire

Tú Lê

Followers: 84,131
Phong cách: Thân thiện, hài hước, chuyên nghiệp
Lĩnh vực livestream: CrossFire

Tiểu Ngáo

Followers: 58,862
Phong cách: Thân thiện, hài hước, dễ thương
Lĩnh vực livestream: LOL

Shady Crossfire

Followers: 52,099
Phong cách: Hài hước, chuyên nghiệp
Lĩnh vực livestream: CrossFire

Chinchinisme

Followers: 48,166
Phong cách: Cá tính, hài hước
Lĩnh vực livestream: PUBG PC

Miya

Followers: 43,691
Phong cách: Cute, thân thiện, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: LOL

Tiến Zjkum

Followers: 45,682
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG, GTA V, LOL, CSGO

Thảo Anh Lương

Followers: 48,965
Phong cách: Ngọt ngào, thân thiện, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: LOL

Phượng Trang

Followers: 47,713
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, cá tính
Lĩnh vực livestream: PUBG PC

NetPro.Beat

Followers: 47,933
Phong cách: Thân thiện, hài hước
Lĩnh vực livestream: ZingSpeed

KZ Crossfire

Followers: 43,988
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp
Lĩnh vực livestream: CrossFire

Hai Yen Yelena

Followers: 40,337
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, cá tính
Lĩnh vực livestream: FIFA Online 4

Reno TV

Followers: 37,371
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

Phương TQ

Followers: 36,446
Danh hiệu: abc
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: Liên Quân

Mist Slim

Followers: 37,592
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG PC

Meow2k

Followers: 36,366
Phong cách: Dễ thương, thân thiện
Lĩnh vực livestream: PUBG PC, LOL

Lương Khô

Followers: 37,464
Phong cách: Thân thiện, dí dỏm, chuyên nghiệp
Lĩnh vực livestream: Arena of valor

Còi Gaming

Followers: 38,019
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

Rambo Crossfire

Followers: 38,765
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp
Lĩnh vực livestream: CrossFire

Thắng Anh

Followers: 36,816
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

Igor Gamer

Followers: 32,671
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile

Miao TV

Followers: 31,138
Phong cách: Thân thiện, vui vẻ, dễ thương
Lĩnh vực livestream: LOL

DiTi

Followers: 34,015
Phong cách: Thân thiện, dễ thương, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: CS:GO, PUBG PC

Hayeol

Followers: 31,328
Phong cách: Thân thiện, cá tính, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: Pubg Mobile

Thi Lâm

Followers: 30,497
Phong cách: Thân thiện, dễ thương, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: Liên Quân

Kim Chee

Followers: 26,867
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ, cá tính
Lĩnh vực livestream: PUBG PC, LOL

Loki Gaming

Followers: 27,924
Phong cách: Chuyên nghiệp, thân thiện, cá tính
Lĩnh vực livestream: Rules of survival, LOL

Bít Tết TV

Followers: 27,895
Phong cách: Sexy, quyến rũ
Lĩnh vực livestream: LOL

Bẹp Hà

Followers: 26,254
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ, dễ thương
Lĩnh vực livestream: CrossFire, LOL

Nunu

Followers: 31,680
Phong cách: Thân thiện, cá tính, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: ZingSpeed Mobile

Wadu TV

Followers: 25,566
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG Mobile, ĐTCL

Huy Đồ Sơn

Followers: 26,167
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: FIFA Online 4

An Nyo

Followers: 21,639
Phong cách: Hài hước, cá tính, chuyên nghiệp
Lĩnh vực livestream: PUBG PC

Thảo Ani

Followers: 22,258
Phong cách: Thân thiện, cá tính, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: LOL

Trà Đá TV

Followers: 23,664
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: Identity V.

Thư Top

Followers: 19,509
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp
Lĩnh vực livestream: CrossFire

Vermisse

Followers: 19,201
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: FIFA Online 4

Tèo Gaming

Followers: 18,148
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: LOL, PUBG PC, PUBG Mobile

Chủ tịch Channel

Followers: 17,045
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: Zingspeed Mobile, CS:GO

Duysea Gaming

Followers: 16,499
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: Liên Quân, PUBG Mobile

Trung Vladimir

Followers: 15,592
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: LOL

Thưracle

Followers: 15,353
Phong cách: Thân thiện, dễ thương, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: Dota2

Wild-2t Gaming

Followers: 19,300
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG PC

Ninh Milano

Followers: 7,786
Phong cách: Thân thiện, chuyên nghiệp, vui vẻ
Lĩnh vực livestream: PUBG PC, Auto chess

Đối tác của 20Sections